Skip to content Skip to footer

Bestyrelsens beretning – Jan 2022

GENERALFORSAMLING 2022
Hussalg Kirstineparken
I de forløbne 2 år er der blevet solgt i alt 4 boliger og nye beboere er eller vil komme til

5 Merete Kaffka og Henning
30 Tina Buch Olsson / Kristian Frederiksen
33 Simone West Rafn / Nicolas Peter West Rafn
34 Jette Løw / Morten Løw

I ønskes alle hjerteligt velkommen.

Indledning
Bestyrelsen har siden sidst afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder. Intet særligt at
rapportere i den forbindelse – det har været business as usual.

Fællesarealer
Vi har sat budgettet op for de grønne områder, fordi vi ønsker at højne vedligeholdelses
niveauet i Kirstineparken. Gartneren har ikke sat timeprisen op, så stigningen skal bla
henregnes til at de små egetræer er blevet mere arbejdskrævende at beskære – at vejene
fremover vil blive fejet 3 gange med opsamling den sidste gang – at mellemstier og fortov
ned mod Alsvej bliver sprøjtet mod ukrudt 3 gange, samt at der luges 2 gange ved nord-
og sydgavle samt ved bøgehækken mod Alsvej.
Endvidere fjernes vanris (forkerte skud) på egetræerne, petanquebanen vedligeholdes, og
gavlkanterne ud mod vejen vil 1 gang årligt blive gennemgået med kost og skovl.
Vi har sammen med gartneren runderet Kirstineparken, for at danne os et overblik over de
mange lunker i belægningen der med tiden er opstået. Vi har fået tilbud på opretning af de
værste skader som er medtaget i dette års budget.


Lilleskolen
Problemer med trafikken til og fra Lilleskolen, er blevet minimeret så det ikke længere
udgør et større problem for beboerne i husrækken #30 til #43. Vi har haft politiet ude og
besigtige området, og de har lovet at lægge vejen forbi med mellemrum. Fremover kan
bestyrelsen fremsende billeder af ulovligt parkerede biler i området, hvorefter politiet vil
kontakte rette vedkommende.


Parkering i Kirstineparken
Vi skal henstille beboerne og deres evt gæster at de friholder fortovet 1 meter ind fra
kantsten, så der er fri passage for gående.


Rotter og kloakker og vejbrønde
Både kloakker og vejbrønde skal tilses og renses løbende igennem året, og vi har indtil nu
ikke været heldige med vores valg af kloakmester til dette arbejde, men vi fortsætter
søgningen.


Rundgang Kirstineparken
Bestyrelsen har været på sin årlige rundgang i Kirstineparken, for at tilse at deklarationer
og regelsæt bliver fulgt, og påtalt de steder der var afvigelser.
Resultatet bliver efterfølgende rundsendt til alle beboerne.
Vi kan kun håbe at kommende bestyrelser vil prioritere dette arbejde ligeså højt.


Transformatorstationen og Graffiti
Med jævne mellemrum bliver denne station overmalet med graffiti. Det er afgjort ikke kønt,
og man kan med rette frygte, at dette initiativ skal sprede sig til vore egne mure.
Lige så snart de maler, så renser vi – så maler de – så renser vi – osv osv. Lidt Sisyfos
agtigt. Vi har nu fået en aftale i stand med kommunen, der vil sætte en beplantning op
omkring stationen. Det ser vi stadig frem til vil ske.
Kirstineparken har fået eget cvr nr 41 38 83 07


For fortsat at kunne bevare vores bank og bankkonto, har vi nødtvungent måtte lade os
registrere som frivillig ikke erhvervsdrivende forening. Det løser problemet og alt er nu
som før.


Varmeløsning Kirstineparken
Bestyrelsen skønner at gas vil være den rigtige og foretrukne varmeløsning for
Kirstineparken i årene der kommer.


Herefter kan der blive tale om
Jordvarme – fjernvarme – eller andet der måtte være kommet frem til den tid.
Luft-til-vand er grundet støjgener ikke medtaget her, men det kan jo selvsagt også ændre
sig med tiden.


El- kapacitet Kirstineparken
El situationen i Kirstineparken er ikke holdbar på langt sigt. Vi har i dag 63amp pr. 5 huse,
svarende til 12amp pr. hus. Til info er nyopførte huse udstyret med 25amp, og en
ladestander til elbil trækker op til 16amp.
Samarbejder husene og indkøber samme ladestandere, findes der i dag intelligente
løsninger der kan distribuere den tilgængelige kapacitet.


Investeringer Kirstineparken
Bestyrelsen ser i prioriteret rækkefølge følgende større investeringer trænge sig på

El kapaciteten skal øges – skøn indenfor 5 år

Holdbar varmeløsning skal findes – skøn indenfor 15-25 år

Kloak-separering skal implementeres – skøn om 30 år plus


Indbrud
Bestyrelsen har ikke fået meddelelser om indbrud i det forgangne år – tillykke med det.
Husk at meddel dine naboer når du er bortrejst.

Deklarationer – tåler gentagelse
Denne bestyrelse har ikke lagt skjul på, at dette er en mærkesag for dem.
Det kan ikke gentages for ofte: Gå ind på hjemmesiden “Kirstineparken.dk – log på med
kirstine og parken, og læs op på deklarationer og regelsæt. Er du i tvivl så kontakt
bestyrelsen.

Kirstineparken har lige rundet, og er lige blevet fejret med sit 50 års jubilæum. Fødselaren
er i fin form og har holdt sig godt igennem alle årene – takket været jer – og det ønsker vi
gentager sig når vi runder 75 år og ikke mindst 100 år.
Ønsker man at ændre på regelsættet – skal man fremlægge forslag herom,
der efterfølgende skal godkendes af generalforsamling og Hørsholm Kommune.

Containere 2022
Er bestilt til weekenderne 22′ april og 25′ november, og vi skal minde om, at det alene er til
grønt affald, og at man ikke må smide poser eller andet affald i.

Jeg takker af
Efter 10 år i bestyrelsen har jeg besluttet at stoppe. De første 2 år var som grønmand, og
det var i denne periode vi skiftede over til vor nuværende gartner Marco, der viste sig
meget konkurrencedygtig. Samtidig skiftede vi vinterordningen ud således at vi betalte pr.
gang de kom og ryddede og sne.

Besparelserne har været medvirkende til at vi har kunnet fastholde kontingent uændret
igennem alle årene.
De sidste 8 år har været som formand, og her er meget af tiden blevet brugt på Lilleskolen

og de problemer de har forvoldt med trafik. Jeg har haft utallige møder med kommune og
Lilleskole, hvilket er endt med den nuværende skilteløsning i Kirstineparken.
Desværre ikke kønt men indenfor det muliges kunst – og det har da heldigvis vist sig at
virke efter hensigten.

Men – den største glæde ved dette arbejde har været at stifte bekendtskab med de mange
beboere, som igennem årene har passeret igennem “min bestyrelse” og hver især gjort en
indsats for at få dette til at fungere. I skal alle have en stor tak herfra.
pbv

Jørgen Juul
ps: Bemærk at denne skrivelse også er udsendt på mail.
Har du ikke modtaget denne, skal vi bede dig gøre følgende:
Gå ind på Kirstineparken.dk / ejerlag / formand mailkontakt og udfyld og send

Bestyrelsen har siden sidst afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder. Intet særligt at
rapportere i den forbindelse – det har været business as usual.

Bestyrelsens beretningJan 2022Share
Til toppen