Skip to content Skip to footer

Bestyrelsens gennemgang af huse og havers vedligeholdelse

Gennemgang Kirstineparken 24.08.2021


Konklussionen er – for nu at starte bagfra, at vi efter gennemgangen kan konstatere at Kirstineparken fremtræder som en velholdt, velbevaret og indbydende bebyggelse. Et sted
man gerne ville bo. Når det er sagt er der selvfølgelig nogle punkter der godt må udbedres ved lejlighed. Se listen nedenfor og lad dig inspirere.


Generel misligholdelse af hus og have:
#5 #40 (i alt 2 stk)

Tidligere henvendelser har ikke virket. #5 har nu skriftligt fået en kort frist til at få bragt tingene i orden – alternativt vil der blive udtaget stævning.

Lignende tiltag overvejes mod #40.


Forkert og/eller mangelfuld maling af vinduesrammer og døre: (i alt 26 stk)
1 #2 #3 #4 #14 #16 #18 #19 #20 #22 #24 #25 #26 #28 #29 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #38 #43 #44 #45 #46

Grundet tiltagende mørke var det svært at bedømme dette punkt. Listen er derfor en gentagelse fra sidste
år. Har man fået rettet til, bedes man se bort fra dette punkt.

Man kan sige det er en mindre fejl, men jo heldigvis også en fejl det er nemt at rette op på, næste gang
penslen alligevel skal frem.

Postkasser:
En af de helt store synder. På hjemmesiden er det specificeret hvilken fond der skal benyttes, og også hvor
man kan anskaffe dem.

Rækværk, hegn og låger – manglende vedligehold:
Træer der overstiger 180cm:
Der er nogle stykker, men så længe de ikke skæmmer bebyggelsen, og så længe der ikke bliver klaget, kan
man vælge ikke at beskære dem.

Parkering på fortov:
Fortov skal friholdes 1 meter ind fra kantsten af hensyn til fodgængere.

Mangelfuld maling af udhæng/facadebeklædning/rækværk:
For høj hæk og beplantning der breder sig ud over matriklen: (i alt 3 stk)
14 #18 #19

Pergola: #15 (i alt 1 stk)
Vil efter aftale blive fjernet senest i forbindelse med salg af ejendommen.

Havesti og mellemgange skal friholdes:
Fejlopsatte markiser:
47

Flethegn: (i alt 1 stk)
Opsat mellem #19 og #20 skal ved lejlighed udskiftes med et korrekt, efter forskrifterne opsat hegn.
(Er måske sket ?)

Konklussionen er – for nu at starte bagfra, at vi efter gennemgangen kan konstatere at
Kirstineparken fremtræder som en velholdt, velbevaret og indbydende bebyggelse. Et sted
man gerne ville bo. Når det er sagt er der selvfølgelig nogle punkter der godt må udbedres
ved lejlighed. Se listen nedenfor og lad dig inspirere.

Til toppen